Značky
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Akční nabídka
 

Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.madeinsyria.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

 

2 . VYMEZENÍ POJMŮ

Dodavatelem/prodávajícím – se rozumí podnikatel a zároveň provozovatel internetového obchodu eshop.madeinsyria.cz:

Qitra s.r.o.

Karlická 81/32

153 00 Praha 5 – Radotín

IČ: 28365291

DIČ: CZ28365291

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136375

Dodavatel/prodávající je plátcem DPH.

Kupující – je zákazník našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není:

a) kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

b) kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH.

 

4. ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZBOŽÍ (POPŘ. CENY ZA DOPRAVU)

Cenu zboží je možné v plné výši uhradit:

- v hotovosti osobně při převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Karlická 81/32, Praha 5. V provozovně je možné platit i platební kartou. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

- bezhotovostním převodem kupní ceny předem na bankovní účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky nebo faktury), který platbu identifikuje.

- dobírkou 30 Kč (objednávka do 5000 Kč), 60 Kč (objednávka nad 5000 Kč).

Maximální doba pro uhrazení kupní ceny bezhotovostním převodem je 7 dní od provedené objednávky (rozhodující je datum připsání částky na účet prodávajícího). Po uplynutí 7 dnů prodávající v případě neuhrazení kupní ceny bude kontaktovat kupujícího elektronickou upomínkou. Pokud kupující ani po té neuhradí kupní cenu do 3 dnů nebo případně nepožádá prodávajícího o prodloužení termínu úhrady, bude objednávka prodávajícím automaticky stornována a prodávající odstoupí odstoupit od smlouvy, což oznámí kupujícímu elektronickou zprávou (emailem).

 

5. CENA DOPRAVY

Cena dopravy je hrazená kupujícím. Cena dopravy je včetně balného.

a) pro Českou republiku

Nejvýhodnější doručení na adresu (prostřednictvím společnosí Zásilkovna nebo Uloženka a jejich partnerů) –  115 Kč (do 5 kg), 140 Kč (do 10 kg), 160 Kč (do 15 kg) a 180 Kč (do 30 kg) vč. DPH.

Na odběrné místo společnosti Uloženka, které si zákazník vybere na webových stránkách ulozenka.cz nebo stránkách prodejce v sekci Informace/ Partneři a jejich pobočky - 80 Kč (do 2 kg), 99 Kč (do 10 kg) a 129 Kč (do 20 kg) vč. DPH.

Na odběrné místo společnosti Zásilkovna, které si zákazník vybere na webových stránkách zasilkovna.cz nebo stránkách prodejce v sekci Informace/ Partneři a jejich pobočky -  85 Kč (do 5 kg), 150 Kč (do 15 kg) vč. DPH.

 

b) pro Slovenskou republiku

Doručením na adresu prostřednictvím společností Zásilkovna nebo Uloženka a jejich partnerů137 Kč (do 1 kg), 154 Kč (do 2 kg), 174 Kč (do 5 kg), 190 Kč (do 10 kg), 225 Kč (do 15 kg) a 255 Kč (do 30 kg) vč. DPH.

Na odběrrné místo společnosti Uloženka, které si zákazník vybere na webových stránkách ulozenka.cz nebo stránkách prodejce v sekci Informace/ Partneři a jejich pobočky - 109 Kč (do 2 kg), 129 Kč (do 10 kg) a 159 Kč (do 20 kg) vč. DPH.

Na odběrné místo společnosti Zásilkovna, které si zákazník vybere na webových stránkách zasilkovna.cz nebo stránkách prodejce v sekci Informace/ Partneři a jejich pobočky -  99 Kč (do 5 kg), 180 Kč (do 15 kg) vč. DPH

 

6. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží v internetovém obchodě je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání kupující vybere zboží, řádně, úplně a pravdivě vyplní objednávkový formulář. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně ceny za dopravu, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a je závazná. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale až elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, v okamžiku jeho převzetí.

 

7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající i kupující mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si společně dohodnou.

 

8. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od konečného potvrzení objednávky. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující včas informován.

a) prostřednictvím přepravce

Místem dodání zboží se považuje adresa stanovená kupujícím v objednávce. Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, ceny za dopravu jsou uvedeny v bodě 5 těchto obchodních podmínek.

Za splnění dodání zboží dodavatelem se považuje předání objednaného zboží přepravci, kterého si zvolil kupující v objednávce.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku v českém jazyce.

Pro případ, že zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, nebo kupujícím odmítnuté, je toto jednání (resp. opomenutí) kupujícího považováno za jeho porušení kupní smlouvy a prodávající má právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a náklady spojené s odesláním zásilky. O přijetí, zpracovávání a odeslání objednávky je kupující informován elektronickou zprávou (emailem) na emailovou adresu uvedenou ve svém zákaznickém profilu. Veškeré argumentace a odůvodnění nepřevzetí či odmítnutí zásilky (např. neobdržení výzvy od doručovatele, neobjednání zboží) je považováno za čistě účelové. Kupující má právo do 7 dnů po obdržení elektronické zprávy o uvedeném porušení kupní smlouvy aktivně požádat o opětovné zaslání objednaného zboží. V takovém případě prodávající naúčtuje kupujícímu k úhradě pouze nové náklady (poštovné) spojené s opětovným odesláním zboží kupujícímu. Smluvní pokuta v tomto případě nebude účtována.

Pokud kupující nepožádá do 7 dnů o opětovné zaslání objednaného zboží nebo zaslání odmítne, bude mu vystavena elektronická faktura na náklady spojené s odesláním zásilky včetně smluvní pokuty. V případě neuhrazení faktury bude pohledávka postoupena k právnímu vymáhání.

Převzetí zboží

Prodávající doporučuje kupujícímu prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučuje sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Z tohoto důvodu lze kupujícímu doporučit před podpisem pečlivě zkontrolovat obal a i samotné zboží.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci:

Česká pošta:

Reklamace mechanického poškození - Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození obalu lze doporučit zásilku nepřebírat nebo uplatnit reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy nebo popřípadě kontaktovat centrum České pošty na telefonu 800 104 410.

Uloženka a Zásilkovna (včetně jejich smluvních partnerů):

Reklamace mechanického poškození - Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození obalu lze doporučit zásilku nepřebírat nebo sepsat na výdejním místě zápis o škodě (dle smluvních podmínek konkértního přepravce). S poškozenou zásilkou by nemělo být manipulováno, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém byla zásilka doručena. Zásilka nesmí být bez souhlasu dopravce likvidována nebo přepravována na jiné místo. U poškozených zásilek je Zákazník, Příjemce i Poskytovatel povinen umožnit ohledání Zásilky také zástupci pojišťovny Poskytovatele.

b) osobním odběrem

Zboží je kupujícímu v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před převzetím prohlédnout.

V případě, že kupující zvolil v objednávce zaplacení kupní ceny v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího a v uvedené lhůtě 3 pracovních dnů zboží nezaplatil a nepřevzal, zašle prodávající kupujícímu elektronickou upomínku. Pokud kupující ani po té kupující zboží nezaplatí a nepřevezme v dodatečné lhůtě 3 pracovních dnů po odeslání upomínky nebo případně nepožádá prodávajícího o prodloužení této lhůty, bude objednávka prodávajícím automaticky stornována a prodávající odstoupí odstoupit od smlouvy, což oznámí kupujícímu elektronickou zprávou (emailem).

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů od převzetí objednaného zboží v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit prodávajícímu

Rozhodne-li kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky. Po jejich splnění bude prodávajícím kupujícímu vrácena kupní cena:

a) odeslat listinný dopis nebo email na adresu prodávajícího s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte, prosím, číslo účtu)." Datum a podpis Alternativně lze odstoupit od smlouvy jiným projevem vůle, ze kterého bude zřejmé, že spotřebitel chce od smlouvy odstoupit – spotřebitel by tento projev vůle měl ve vlastním zájmu učinit písemnou formou.

b) zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na své náklady na adresu kupujícího, musí být v původním a neporušeném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi, dále kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Prodávající musí zboží vrátit pouze běžnou balíkovou poštou. Vrácené zboží zaslané na dobírkou nebude prodávajícím přijato. Kupujícímu lze doporučit zboží pojistit.

c) toto právo se nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.

V případě, že kupující splní všechny výše uvedené podmínky, zašle prodávající uhrazenou kupní cenu sníženou o náklady na dopravu zboží kupujícímu (poštovné a doběrečné uvedené na daňovém dokladu) prostřednictvím bankovního převodu na účet kupujícího nebo složenkou na adresu určenou kupujícím, a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno kupujícím na náklady kupujícího zpět, na což bude prostřednictvím elektronické zprávy kupující včas upozorněn. V takovémto případě, je kupující povinen předem uhradit prodávajícímu náklady na dopravu souvisejících s opětovným odesláním zboží. Dokud tak neučiní, není prodávající povinen zboží zaslat zpět kupujícímu.

 

10. ODSTOUPENÍ ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu, kterou uvedl v objednávce.

 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Kupující by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží a že tak souhlasil s vnější bezvadností doručené zásilky, která je předpokladem nepoškození vlastního zboží při přepravě.

a) záruka

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro kupující-spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího-který není spotřebitel, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním, neodbornou manipulací se zbožím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

b) rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě

- prostřednictvím opravy

- přiměřeným snížením kupní ceny

- náhradním dodáním zboží

- odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplňování závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím (např. jméno, příjmení, tel.číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa) a o jeho nákupech, viz. odkaz "Prohlášení o ochraně soukromí" v sekci INFORMACE.